Ewangelizacja nadmorska

Ewangelizacja nadmorska

Jak co roku, nadbałtyckimi plażami przemierzała 50-cio osobowa grupa młodych i radykalnych głosicieli Chrystusa, którzy przybyli na tę okazję z różnych stron Polski. Wysłani przez biskupa Edwarda Dajczaka, akcję ewangelizacyjną zaczęli od Ustki, poprzez Darłowo i inne nadmorskie miasteczka a skończyli w Mielnie. W ewangelizacji udział wzięło m.in. czterech kleryków z saletyńskiego Seminarium, trzech diecezjalnych, dwie Siostry Saletynki, s. Jadwiga i post. Sylwia, a całą tę rozśpiewaną, radosną ekipę prowadził ks. Dawid.