Ponowienie ślubów zakonnych

Ponowienie ślubów zakonnych

19. września 2017 roku, w 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej w La Salette trzy Siostry Saletynki ponowiły śluby zakonne w dębowieckiej Bazylice. Na ręce delegatki Siostry Generalnej, śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożyły: s. Jadwiga Sroka, s. Dominika Paluch i s. Agata Gemborys.