Przyjęcie Sylwii Rudnickiej do Nowicjatu

Przyjęcie Sylwii Rudnickiej do Nowicjatu

2 lutego 2018 roku postulantka Sylwia Rudnicka została przyjęta do Nowicjatu. Uroczystość odbyła się w kaplicy domu formacyjnego w Dębowcu a przyjęcie dokonało się za pośrednictwem Siostry Generalnej Elisabeth Guiboux SNDS. Na uroczystości obecna była także s. Estelle Razafinjatovo SNDS oraz najbliższa rodzina nowicjuszki. Formacja w nowicjacie rozpoczęła dwuletni czas przygotowania do złożenia ślubów zakonnych.