Śluby wieczyste s. Dominiki Paluch

Śluby wieczyste s. Dominiki Paluch

Bóg sam wystarczy! W pierwszą sobotę sierpnia, s. Dominika Paluch SNDS, w obecności biskupa ordynariusza Jana Wątroby i licznie zebranych kapłanów, złożyła na ręce przełożonej generalnej Elisabeth Guiboux śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej z La Salette.

Dzieliła swoje szczęście zaślubin z Panem Jezusem z siostrami saletynkami, rodzicami i rodziną oraz przyjaciółmi z Krakowa i Rzeszowa. Na pamiątkowym obrazku z wizerunkiem Matki Bożej Płaczącej, profeska umieściła słowa św. Pawła z Listu do Galatów: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. O tej zażyłości z Chrystusem nie tylko s. Dominiki, ale każdej osoby konsekrowanej mówił w homilii rzeszowski ordynariusz: „Gdy siostra zakonna wiele się wyrzeka, ale nie napełni się miłością Chrystusa, będzie pusta i może przegrać swoje życie… Najważniejsze dla każdej z powołanych jest „nie to, czego się wyrzeka, ale to, czym się napełnia”.

Życzymy s. Dominice, żeby zawsze była pełna radości z duchowych zaślubin i żeby ta radość była świadectwem, że warto oddać Bogu swoje życie i serce.