Wizyta kanoniczna i otrzymanie konstytucji

Od 1 do 5 sierpnia 2023 roku w naszej wspólnocie odbyła się wizytacja kanoniczna, połączona z rekolekcjami, które poprowadziła s. Marie France. Ten czas skupienia obie nasze wspólnoty spędziły w Dębowcu, rozważając treści zatwierdzonej niedawno konstytucji. Jednocześnie był to czas przygotowania do złożenia I ślubów zakonnych przez naszą nowicjuszkę. Pod koniec rekolekcji w kaplicy Centrum Pojednania nastąpiło poświęcenie stroju zakonnego. Kolejnego dnia po porannej jutrzni siostry odnowiły śluby zakonne. W niedzielę 6 sierpnia, uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy Świetej aby swoją modlitwą wspierać nową profeskę i dziękować Bogu za kolejne powołanie do naszego Zgromadzenia.