HISTORIA

Objawienie w Matki Bożej w La Salette zmieniło całkowicie, spokojne, anonimowe dotąd życie Melanii i Maksymina. Misja, która została im powierzona przez Piękną Panią, sprawiła, że z dnia na dzień z biednych, zapomnianych pastuszków stali się osobami publicznymi. Objawienie gruntownie zmieniło ich życie ale go nie ułatwiło. Od tej pory doświadczali wielu prób, niekończących się przesłuchań, często narażano ich na manipulację lub poddawano niesprawiedliwej krytyce. Także losy ich dorosłego życia, toczyły się zawsze w kontekście wydarzeń w La Satette i nigdy nie byli już całkowicie wolni od ludzkiej oceny. Żywe wspomnienie Objawienia, przez wszystkie lata przeplatało się z bolesnymi doświadczeniami rzeczywistości.

Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette.

Podobnie zawile, kształtowała się historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette. Nigdy nie była to droga łatwa ani prosta.  Krótkie chwile spokoju i stabilizacji szybko burzyły bolesne doświadczenia spowodowane różnymi przeciwnościami. Wiatr historii bez litości smagał losami młodziutkiego Zgromadzenia ale nigdy, nawet w najbardziej mrocznych czasach nie zdołał zdmuchnąć tlącego się płomyka nadziei.

Założycielka
Objawienie 19. września 1846 roku, w La Salette jest początkiem wielu wydarzeń, doprowadzających ostatecznie do powstania nowego Zgromadzenia zakonnego. Można więc powiedzieć, że początkiem Zgromadzenia Matki Bożej z La Salette jest Objawienie a jego założycielką, sama Maryja.  Misja zadana początkowo Melani i Maksyminowi: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”, w 1851 roku wraz z oficjalnym uznaniem Objawienia, stała się misją Kościoła.

Od samego początku, duchowni widzieli, obok nowo powstałego Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, potrzebę założenia także żeńskiej gałęzi ale na to… „trzeba będzie jeszcze zaczekać” , jak czytamy w liście Księdza Denaz MS do Biskupa z Grenoble. Pojawiały się różne propozycje, ale żadna nie była tą odpowiednią. W końcu, w 1861 roku na La Salette pojawiła się pewna kobieta o imieniu Henriette Delvy-Fabry. Jak później wyznała, od wielu lat odczuwała powołanie do życia zakonnego lecz w żadnym Zgromadzeniu nie czuła się dobrze. Przybywszy na miejsce Objawienia, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zrozumiała, że jej miejsce jest w La Salette i ostatecznie to jej właśnie, Kościół powierzył misję założenia Zgromadzenia.

Początki Zgromadzenia
mb_01

Pierwsza wspólnota powstała w Grenoble w 1869 roku. Składała się z siedmiu kobiet, które pragnęły żyć według rad ewangelicznych i w duchu Objawienia Matki Bożej z La Salette. Zawierucha polityczna przechodząca wówczas przez Francję i związane z tym, prześladowania Kościoła Katolickiego sprawiły, że kilka lat później ta mała grupka Sióstr zmuszona była opuścić Dom w Grenoble. Skutkiem tego, w 1872 roku Siostry po raz pierwszy zamieszkały w Sanktuarium La Salette, w samym sercu Objawienia. Podjęły posługę w Sanktuarium i tam też została napisana pierwsza Konstytucja Zgromadzenia. W tym samym roku siedmioro nowicjuszek, złożyło pierwszą profesję zakonną. Wśród nich była założycielka – Henriette Delvy-Fabry, która przyjęła imię zakonne St Joseph.

Rozwój Zgromadzenia
Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój Zgromadzenia. Do furty pukały wciąż nowe kandydatki pragnące głosić światu Orędzie Pięknej Pani. Oprócz La Salette Siostry zamieszkały także w Grenoble i Corps a następnie w wielu innych miejscowościach Francji.

mb_01

Pracowały w Sanktuarium w La Salette, w szkołach, pomagały ubogim i niepełnosprawnym oraz posługiwały w domach zakonnych Księży Misjonarzy. Na prośbę biskupa, w okolicach Grenoble stworzona została Kaplica Wieczystej Adoracji, gdzie Siostry trwały na nieustannej modlitwie.

Ten dynamiczny rozwój przerwał nagle ciemny okres w historii Francji. Z początkiem XX wieku nastąpił rozdział Kościoła od państwa. Usunięto krzyże ze szkół i wszystkich miejsc publicznych. Większość Zgromadzeń zakonnych zmuszona była opuścić kraj. Saletynki zostały ale dla rządu Zgromadzenie formalnie nie istniało. Skonfiskowano ich domy wraz z dobrami, które posiadały. Pozwolono im zostać tylko tam, gdzie zajmowały się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych. Chcąc pozostać, zmuszone były zrezygnować z habitów i pracować jako osoby świeckie.

Nowe Zgromadzenie w Polsce

Wobec tak trudnych warunków Kościoła we Francji, Siostry zaczęły się intensywnie rozprzestrzeniać w świecie. Najczęściej podążały śladami, Księży Misjonarzy Saletynów, którzy potrzebowali pomocy Sióstr w nowych miejscach. W 1911 roku zaprosili je do współpracy w Dębowcu, gdzie stworzyli Sanktuarium Matki Bożej z La Salette. Po jakimś czasie, w wyniku pewnych nieporozumień między Księżmi a Siostrami, Saletyni na własną rękę pojęli działania powołaniowe do żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Trafili w Polsce na podatny grunt. Zgłaszało się bowiem wiele kandydatek i obok dotychczasowego Zgromadzenia – Sióstr Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette, wyrosło w Polsce nowe – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Matki Bożej z La Salette.

mb_01

Dwie wojny światowe położyły kres dynamicznemu rozwojowi obu Zgromadzeń w Polsce. Chcąc ratować życie, wszystkie Siostry, zmuszone były opuścić Polskę. Niemal w przeddzień wybuchu II wojny światowej do Francji wyjechały ostatnie Polki i tam, udało się Siostrom przetrwać. Jednakże po II wojnie światowej sytuacja obu Zgromadzeń stawała się coraz trudniejsza. Zauważono bowiem wyraźny spadek powołań. Wokół Zgromadzenia zaczęły snuć się pierwsze złowrogie chmury wróżące koniec… To sprawiło, że zaczęto myśleć o pojednaniu i o połączeniu obu Zgromadzeń. I tak, po dziesięciu latach starań, w 1966 roku połączono oba Zgromadzenia w jedno i przyjęto nazwę Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z La Salette.

Uratowana Francja

Końcówka  XX wieku była krytycznym momentem w historii Zgromadzenia Saletynek we Francji. Bardzo silna laicyzacja kraju i wieloletni kryzys powołań doprowadził do tego, że wykruszały się kolejne wspólnoty. Pustoszał dom za domem… Sytuacja stała się dramatyczna i losy Zgromadzenia we Francji wydawały się przesądzone. Wtedy, w 1988 roku Siostrą Generalną została wybrana, pochodząca z Madagaskaru, s. Marie Victoare Rasoamanarivo. Rzec można, że cudem udało jej się ocalić istnienie Zgromadzenia Saletynek we Francji. Gdy inni tracili nadzieję, ona wbrew wszystkiemu ją zachowała. Uważała bowiem, że niemożliwe jest aby zabrakło Sióstr Saletynek we Francji, w kraju, który jest kolebką Zgromadzenia i miejscem Objawienia Pięknej Pani. Z godną podziwu odwagą i determinacją przywracała do życia opustoszałe domy, sprowadzając do nich Saletynki z Madagaskaru, gdzie młodych Sióstr wówczas nie brakowało. Ich ofiarność, poświęcenie i poczucie wspólnoty, wniosły świeży powiew ducha.

Siostra Marie Victoare Rasoamanarivo była także motorem dynamicznego rozwoju Zgromadzenia w innych krajach. Założyła kolejne wspólnoty, m.in. na Filipinach i w Polsce, gdzie Siostry wróciły po wielu latach nieobecności. Aktualnie Siostry Saletynki żyją w 11 krajach: Francja, Polska, Madagaskar, Filipiny, Brazylia, Italia, Myanmar, Angola, Algieria, USA i Kanada.


Ważniejsze daty w historii Zgromadzenia:

19. września 1846

Zjawienie się Pięknej Pani w La Salette.

19. września 1851

Biskup diecezji Grenoble, Philibert de Bruillard wydał oficjalne orzeczenie uznające Objawienie Matki Bożej w La Salette za prawdziwe: Sądzimy, że zjawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom na jednej z gór, należącej do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, w dekanacie Corps posiada w sobie wszelkie cechy prawdziwości i że wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne.

4. sierpnia 1855

List ks. Denaz MS do Biskupa z Grenoble, w którym padają słowa o potrzebie powołania do życia żeńskiego zakonu: Ks.Bp Ginouilhiac prosi o stworzenie gałęzi żeńskiej…, ale trzeba będzie jeszcze zaczekać.

1866

Henriette Deluy-Fabry, urodzona w 1828 r. w Marsylii, jedzie do Rzymu, aby spotkać się z papieżem Piusem IX na prywatnej rozmowie. Szuka wsparcia, gdyż postępowania o ufundowaniu gałęzi żeńskiej nie rozwijają się. Natrafia na rażącą odmowę ks. Girard MS, który nie zatwierdza jej projektu. Papież Pius IX nakłania ją do kontynuowania prac. Henriette wystosowuje więc list do ks. Bp Ginouilhiac, który przyjmuje go dodając jej odwagi i wyznaczając wikariusza generalnego ks. Orcel MS, ażeby ten pomógł napisać pierwsze Konstytucje.

1869

Henriette wynajmuje mieszkanie w Grenoble (Cours Beriat) i wprowadza się tam ze swoimi przyjaciółkami dnia 8 listopada. Dom zostaje podniesiony do rangi klasztoru. Ks. Bp Paulinie z Grenoble mianuje kapelana ks. Buisson MS kierownikiem duchowym.

1870

Rozwój tego nowego dzieła zostaje zahamowany przez wybuch wojny.

17. września 1871

Henriette Deluy-Fabry przyjmuje habit wraz z pięcioma siostrami. W taki sposób rodzi się Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek. Jego duchowością jest zadośćuczynienie za cierpienia Maryi przez ofiarę, modlitwę i apostolstwo.

20. grudnia 1872

Siostry Wynagrodzicielki przyjeżdżają do Sanktuarium na La Salette. Modlą się i pracują (bieliźniarstwo, pralnia, kuchnia, restauracja, sklep z pamiątkami…)
Świadectwo siostry Heleny: Zimą modliłyśmy się dużo, ażeby „nadrobić” czas letni. Latem poświęcałyśmy więcej czasu na przyjmowanie pielgrzymów.

1876

Siostry otwierają dom opieki w St. Martin de Vinoux dla dzieci umysłowo chorych.

1905

Prawo francuskie zabrania zakonnikom i zakonnicom noszenia habitu. Siostry wracają potajemnie do siebie i wszystkie ich dobra zostają skonfiskowane. Księża wraz z trzema siostrami opuszczają Sanktuarium. Reszta sióstr zostaje. Ubierają się w strój cywilny, aby kontynuować przyjmowanie pielgrzymów. W tym samym roku mają miejsce pierwsze śluby wieczyste.

1911

Siostry Wynagrodzicielki otwierają wspólnotę zakonną w Dębowcu koło Jasła. Pracują w Szkole Apostolskiej Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

1914

Pierwsza wojna światowa hamuje rozwój zgromadzenia.

1930

Po długich dyskusjach, pomiędzy przełożonymi generalnymi Misjonarzy Saletynów a Siostrami Wynagrodzicielkami, nowe zgromadzenie sióstr, zgodnie z wolą Misjonarzy z La Salette, zostaje ufundowane jako: Siostry Misjonarki z La Salette. Ich misja to: szerzyć i głosić w świecie orędzie Matki Bożej poprzez apostolstwo. Zgromadzenie staje się natychmiast międzynarodowe (Polska, Włochy, Szwajcaria, Francja, Belgia, Anglia, Stany Zjednoczone, Kanada).

18. lipca 1938

Powstają pierwsze Konstytucje Sióstr Misjonarek z La Salette. Zostały napisane przez ks. Rozet MS. Ich duchem jest Modlitwa, Ofiara i Gorliwość w kontemplacji i czynie.

1939-1945

Druga wojna światowa utrudnia realizację projektów.

1942

Siostry Misjonarki pracują w internacie dla młodych dziewcząt w Grenoble.

1955

Siostry Wynagrodzicielki proszą o połączenie z Siostrami Misjonarkami.

1957

Początek Misji Sióstr w Brazylii.

20. stycznia 1962

Połączenie dwóch zgromadzeń. Utworzenie zarządu tymczasowego. Powstanie Sióstr Matki Bożej z La Salette.

6. grudnia 1965

Oficjalna aprobata Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Panny z La Salette na prawach diecezjalnych.

1968

Fundacja na Filipinach.

1976

Fundacja na Madagaskarze.

1986

Aprobata nowych Konstytucji – wymagana przez Sobór Watykański II.

1998

Projekt połączenia Sióstr Matki Bożej z La Salette z Siostrami Wysłanniczkami.

2000
kwiecień – maj

Pierwsza wspólna formacja międzynarodowa.

2001

Otwarcie Domu Zakonnego w USA.

24. września 2002

Otwarcie Domu Zakonnego w Polsce, w Rzeszowie.

2004

Podczas Kapituły Generalnej połączenie Sióstr Matki Bożej z La Salette z Siostrami Wysłanniczkami.