MISJE

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. /Łk 10, 1/

SIOSTRY SALETYNKI W ŚWIECIE:


Chociaż Zgromadzenie Sióstr Saletynek zrodziło się w burzliwych czasach końca XIX i XX wieku, nie ograniczyło to jego rozwoju wyłącznie do granic Francji. Wręcz przeciwnie, właśnie ta bardzo trudna historia świata, bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju Zgromadzenia poza jej granicami. Prześladowania Kościoła katolickiego we Francji, oraz dwie wojny światowe, spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się Zgromadzenia na inne kraje Europy i świata. Był to początek XX w. gdy Siostry Saletynki, podążając śladami Księży Misjonarzy, przybyły do Polski a w latach 30. także do Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niektóre z otwartych wówczas domów przetrwały do dzisiaj, inne kończąc swą misję, zostały zamknięte a Siostry posłane w inne miejsca świata. Po drugiej wojnie światowej Saletynki dotarły także do Brazylii, na Filipiny i Madagaskar. Ten ostatni kraj, do dziś jest dla Zgromadzenia, ziemią najbardziej urodzajną w powołania.

Aktualnie Siostry Saletynki żyją w 11 krajach: Francja, Polska, Madagaskar, Brazylia, Filipiny, Myanmar, Włochy, Angola, Algieria, USA, Kanada. Posługują na różne sposoby, według potrzeb danego miejsca i środowiska. Gdziekolwiek zostają posłane, starają się być zawsze blisko ubogich i najbardziej potrzebujących.