APOSTOLAT

Objawienie w La Salette charakteryzuje duch pojednania. Maryja, przyszła bowiem na saletyńskie wzgórze jako kochająca Matka, pragnąca nawrócić swój lud do Jej miłosiernego i wybaczającego Syna. Dlatego też wkrótce po Objawieniu, wierni spontanicznie nadali Pięknej Pani tytuł Pojednawczyni grzeszników.


Siostry Saletynki, wpatrując się w Maryję, starają się na co dzień żyć duchem pojednania. Rozprzestrzeniając w świecie Orędzie z La Salette głoszą wezwanie do pojednania i nawrócenia. W modlitwie łączą się z Maryją, która nieustannie wstawia się za swoim ludem do Syna. Swoją misję realizują pracując, wszędzie tam, gdzie zostają posłane. W służbie miłości odpowiadają na aktualne potrzeby Kościoła.

Saletynki żyjące w Polsce, pracują w zakrystii i kancelarii. Dbają o wystrój Kościoła, florystykę, aranżują dekoracje okolicznościowe, takie jak: szopka bożonarodzeniowa, ciemnica, grób Pański, dekoracje wielkopostne, adwentowe i inne. Regularnie odwiedzają więźniów i chorych.


Angażują się w apostolat modlitwy wśród młodych, w Duszpasterstwie Studenckim Rotunda, Shalom i w grupie neokatechumenalnej. Pomagają na świetlicy, organizują warsztaty i konkursy plastyczne, taneczne dla dzieci i młodzieży, prowadzą rekolekcje, spotkania misyjne i powołaniowe.


Towarzyszą wiernym w pielgrzymkach: zimą na Tarnicę, latem na Jasną Górę i Ćwilin. Animują liturgię, biorą udział w ewangelizacji młodych i obejmują swoją modlitwą wszystkich, których Pan stawia na ich drodze.