Ponowienie ślubów zakonnych s. Any Ja Hka

2. lutego 2017 roku, podczas wieczornej Mszy Świętej w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, s. Ana Ja Hka ponowiła śluby zakonne. Głównym celebransem Eucharystii był prowincjał Misjonarzy Saletynów ks. Andrzej Zagórski. Śluby złożone na okres jednego roku przyjęła delegatka s. Generalnej, przełożona s. Eliane Raharimalala.


Ponowienie ślubów s. Any

Fot.: Tomasz Wilk