FRANCJA

mb_01

Francja, jeden z najstarszych w świecie katolickich krajów, z całym bogactwem średniowiecznej duchowości i wyrosłych tam klasztorów oraz najpiękniejszych gotyckich kościołów, obdarzona wybitnymi Świętymi i najbardziej znanymi w świecie Objawieniami Maryjnymi – dziś… ta Francja, jęczy i wzdycha zakleszczona w zgrzytających trybach sekularyzmu.

To właśnie La Salette, było jednym z pierwszych wielkich Objawień Matki Bożej, wzywającej świat do pokuty i nawrócenia. Tym bardziej Siostry Saletynki czują się potrzebne w kraju, który tak mocno dotknęła epoka laicyzacji. Pomimo wielu trudności na przestrzeni historii, wciąż trwają i głoszą orędzie Płaczącej Pani z La Salette.

Siostry Saletynki mieszkają tu, w dwudziestu Wspólnotach zakonnych. Każda z nich liczy po trzy, cztery Siostry z różnych krajów, najczęściej jednak z Madagaskaru. Dom Generalny mieści się w Quézac, na południu Francji. Pracują przede wszystkim w Sanktuarium Matki Bożej w La Salette, gdzie miało miejsce Objawienie. Pracują praktycznie we wszystkich sektorach: w kościele i w kaplicach, jako zakrystianki, w biurze i w hotelu, w restauracji i kawiarence, w pralni i prasowalni, prowadzą sklepik z pamiątkami oraz świetlicę dla dzieci przybywających do Sanktuarium z rodzicami – opiekują się nimi i organizują im wolny czas. Dla pielgrzymów są przewodniczkami i tłumaczkami. Głoszą orędzie Matki Bożej z La Salette i starają się pomagać im w jak najgłębszym przeżyciu spotkania z Płaczącą Panią.

Drugim miejscem Objawienia Maryi, dziś pod pieczą Sióstr Saletynek jest Sanktuarium w L’Ermitage. Także i tam Siostry przyjmują przybywających pielgrzymów, dbają o ich komfort, ciszę i spokój. Prowadzą dla nich hotel i zapewniają wyżywienie.

Rozsiane po całej Francji, Siostry pracują jako zakrystianki, dbają przy tym o wystrój i wyposażenie kościołów, współpracują ze świeckimi wolontariuszami. Sprawują opiekę nad chorymi i samotnymi. Zajmują się także pochówkiem zmarłych. Katechizują, przygotowują młodzież i dorosłych do Sakramentów, Chrztu, Bierzmowania, Małżeństwa, są szafarkami Komunii Świętej. Modlą się, adorują i starają się być w tym silnie zlaicyzowanym społeczeństwie, widocznymi świadkami Chrystusa. Ubrane na co dzień w strój zakonny (co w ateistycznej Francji, już od dawna nie jest praktykowane), z saletyńskim krzyżem na piersiach, przypominają o Tym, Który Jest.