USA

W USA Siostry Saletynki mieszkają w dwóch Wspólnotach. Pierwsza z nich to dom przy Sanktuarium Matki Bożej z La Salette, w Attleboro, w stanie Massachusetts. Siostry pracują jako zakrystianki w kaplicy Sanktuarium, w kancelarii, zarządzają wolontariatem przy Sanktuarium oraz prowadzą sklep z pamiątkami. W dniu wolnym odwiedzają chorych i starszych, w domach opieki.

Druga Wspólnota mieszka w Annandale, w stanie Virginia. Jedna z Sióstr pracuje jako asystentka kapelana, w szpitalu – wspiera chorych modlitwą, rozmową, udziela Komunii Świętej. Druga, zaangażowana jest w pracę na rzecz ubogich i bezdomnych, koordynuje przy tym grupą wolontariuszy. Trzecia, pracuje w katolickiej szkole, gdzie uczy religii, dba o szkolną Kaplicę oraz pełni funkcję asystentki Dyrektora do spraw edukacji religijnej.