POWOŁANIE

Jeśli czujesz powołanie  i chciałabyś o tym porozmawiać lub  chcesz złożyć prośbę o przyjęcie do naszego Zgromadzenia powinnaś skontaktować się z siostrą Przełożoną.


Etapy formacji w Zgromadzeniu Sióstr Saletynek

ASPIRANTURA
– osoba pragnąca wstąpić do naszego Zgromadzenia, przez około 3 miesiące przygląda się życiu Sióstr. W tym czasie może kończyć rozpoczętą wcześniej naukę. Może mieszkać razem z siostrami, ale również ma możliwość przebywania w swoim domu rodzinnym.

POSTULAT
– trwa od sześciu miesięcy do maksymalnie dwóch lat. Jest to okres poznawania reguły życia zakonnego, a także właściwy czas na rozeznanie i potwierdzenie swojego powołania.

NOWICJAT
– trwa dwa lata. Przez pierwszy rok, zwany rokiem kanonicznym (zamkniętym) nowicjuszki mają ograniczony kontakt z otoczeniem. W tym czasie starają się żyć zgodnie z Konstytucjami, nabywają umiejętności łączenia modlitwy z pracą. W drugim roku nowicjatu odbywa się staż poprzez czynny udział w pracach sióstr w różnych domach na terenie kraju lub poza jego granicami. Ten okres wieńczy pierwsza profesja zakonna, czyli złożenie pierwszych, rocznych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

JUNIORAT
– trwa od 6 do 9 lat. Przez te lata, juniorystka co roku ponawia śluby czasowe. Po upływie co najmniej sześciu lat może strać się o pozwolenie na złożenie ślubów wieczystych, jeśli uzna, że jest gotowa powierzyć siebie na całe życie, Jedynemu Oblubieńcowi – Jezusowi Chyrstusowi.

FORMACJA PERMANENTNA

renata_granat

Strój zakonny codzienny

dominika_white

Strój zakonny świąteczny

– trwa całe życie, a rozpoczyna ją profesja wieczysta. Od tego momentu siostrę zakonną obowiązują w pełni wszystkie prawa i obowiązki wynikające z konstytucji Zgromadzenia. Każdego roku odbywa rekolekcje oraz dni skupienia. Pomagają one w pogłębianiu relacji z Jezusem i rozwijaniu życia zakonnego w duchu pojednania, które wynika z przesłania Matki Bożej z La Salette.


O drodze do szczęścia

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami… /Rdz 1, 1–2/

Trudno dziś wyobrazić sobie ten czas, kiedy jeszcze nie było człowieka, kiedy nie było zwierząt, roślin; gdy jeszcze wszechświat nie zaczął się stawać… Był Bóg. On był zawsze i to w Nim było życie. Wszystko, cokolwiek się stało, najpierw istniało w Jego zamyśle. I zanim jeszcze stworzony został wszechświat, Bóg pragnął, aby narodził się każdy z nas. Bóg kochał każdego z nas z osobna. czytaj dalej


Modlitwa o powołania


Maryjo, Matko Boża Saletyńska, z ufnością Cię prosimy, abyś posłała nowe misjonarki do głoszenia Twego orędzia. Wyślij do świętej służby Bożej wiele gorliwych, młodych dziewcząt. Spraw, o Pani, aby wszyscy przez Ciebie wezwani odważnie pokonali trudności, ochotnym sercem poszli za Twoim wezwaniem i wytrwali w powołaniu. Niech uwielbiają Jezusa – Syna Twego przez żarliwą modlitwę oraz głoszą chwałę Krzyża Świętego i Twoją wielką miłość do ludzi. Amen.