Wizytacja kanoniczna 2022

W dniach od 10 do 18 października nasza wspólnota przeżywała wizytację kanoniczną. Spotkanie poprowadziła siostra Estelle Razafinjatovo z Madagaskaru, nowa siostra generalna, oraz s. Marie France, archiwistka naszego Zgromadzenia. Wizytacja rozpoczęła się w Rzeszowie a zakończyła w Dębowcu. Ten czas spędziłyśmy na wspólnej modlitwie, dzieleniu się naszymi doświadczeniami z posługi w parafii i sanktuarium. Mamy nadzieję że wspólne odkrywanie woli Bożej i podjęte decyzje pomogą owocnie wypełniać naszą misję w Polsce. Służyć szczególnie ubogim, odrzuconym, wykluczonym, idąc za Chrystusem w pokorze, prostocie i ufności.

Ponowienie ślubów zakonnych s.Sylwii

2 lutego 2022 roku wspólnota Sióstr Saletynek obchodziła wyjątkową uroczystość – ponowienie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry Sylwii. W dzisiejszych czasach Kościołowi brakuje odważnych ludzi, którzy ochotnym sercem odpowiedzą na powołanie Boże do życia konsekrowanego. Tym większa więc jest radość sióstr, że wciąż mają takie osoby.

Śluby wieczyste s. Anny Ja Hka

W dniu 30 września 2021 roku o godzinie 10.30 w Bazylice NMP na La Salette siostra Anna Ja Hka złożyła śluby wieczyste na ręce siostry generalnej Elisabeth Guiboux. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył biskup Herve Gaschignard, obecne były siostry z naszej wspólnoty w Polsce oraz przyjaciele z s. Anny. Jubileusz 175 rocznicy Objawienia Maryi na świętej górze był okazją dziękczynienia za dar powołania s. Anny i wielką radością dla całego Zgromadzenia.

Śluby wieczyste s. Dominiki Paluch

Bóg sam wystarczy! W pierwszą sobotę sierpnia, s. Dominika Paluch SNDS, w obecności biskupa ordynariusza Jana Wątroby i licznie zebranych kapłanów, złożyła na ręce przełożonej generalnej Elisabeth Guiboux śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej z La Salette.

„Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”

2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego, wierni w dębowieckiej bazylice przeżyli piękny i pełny znak życia konsekrowanego, uczestnicząc w uroczystej, koncelebrowanej przez 16 kapłanów Mszy świętej, na której s. Sylwia Rudnicka – saletynka złożyła pierwszą profesję.  Na znak oddania życia Panu Bogu i swej rodzinie zakonnej, otrzymała brewiarz, regułę oraz  krzyż saletyński, jaki odtąd będzie zawsze nosić na habicie. Ks. Grzegorz Zembroń MS  – przełożony polskiej prowincji Misjonarzy Saletynów, który przewodniczył Mszy świętej – zwrócił uwagę, że od wielu lat z ustanowienia Jana Pawła II obchodzimy 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego.

Pojadę wszędzie, gdzie tylko Bóg mnie pośle

– s. Eliane Raharimalala SNDS opowiada o misjach na Madagaskarze

Saletynki są już od 40 lat, ale żadna z 20 wspólnot nie znajduje się w okolicy mojego domu rodzinnego. Najbliższa parafia należała do księży diecezjalnych. To tam rozwijała się moja wiara. Jako dziewczynka nie znałam Zgromadzenia Sióstr Saletynek czy Księży Saletynów.

Przyjęcie Sylwii Rudnickiej do Nowicjatu

2 lutego 2018 roku post. Sylwia Rudnicka została przyjęta do Nowicjatu. Uroczystość odbyła się w kaplicy Domu formacyjnego w Dębowcu a przyjęcie dokonało się za pośrednictwem Siostry Generalnej Elisabeth Guiboux SNDS. Na uroczystości obecna była także s. Estelle R. SNDS oraz najbliższa rodzina.

Poświęcenie Domu Nowicjatu

19 listopada 2017 roku, Ksiądz Biskup Jan Wątroba poświęcił Dom Nowicjatu Sióstr Saletynek w Dębowcu. W kaplicy p.w. Matki Bożej Saletyńskiej odbyła się Msza święta, którą obok Księdza Biskupa koncelebrował m. in. Prowincjał Ks. Andrzej Zagórski MS, Ks. Zbigniew Wal MS i Ks. Krzysztof Samborski MS. W uroczystości wzięła udział Siostra Generalna Elisabeth Guiboux SNDS, Siostry Saletynki z Francji, Księża Misjonarze Saletyni ze wspólnoty w La Salette wraz z superiorem, Pani Agata Pucykowicz, pierwsza właścicielka domu, przyjaciele oraz rodzina s. Michaliny Szczygieł SNDS.

Ponowienie ślubów zakonnych

19. września 2017 roku, w 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej w La Salette trzy Siostry Saletynki ponowiły śluby zakonne w dębowieckiej Bazylice. Na ręce delegatki Siostry Generalnej, śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożyły: s. Jadwiga Sroka (od lewej), s. Dominika Paluch i s. Agata Gemborys.