Obchody 176 rocznicy Objawienia Matki Bożej z La Salette

Obchody 176 rocznicy Objawienia Matki Bożej z La Salette

19 września wszystkie parafie saletyńskie świętowały 176 rocznicę objawienia MB na La Salette. Orędzie Maryi, tak bardzo aktualne, głoszą w różnych częściach świata, krajach, diecezjach liczni misjonarze i misjonarki.

Jako Zgromadzenie Sióstr Saletynek świętowałyśmy również z powodu otrzymanego dekretu w którym oświadczono że nasz Instytut jest Instytutem zakonnym na prawie papieskim. Oznacza to zatwierdzenie naszych konstytucji oraz że podlegamy bezpośrednio stolicy apostolskiej. Jest to dar który daje nam pewność że charyzmat pojednania jest ważny i potrzebny w kościele. Dlatego naszą misję niesienia orędzia pojednania przez służbę szczególnie ubogim, odrzucnym, odizolowanym pragniemy kontynuować w tych miejscach do których zostaniemy posłane.